Powiatowe

 CEL:
Popularyzacja gry w ringo, podnoszenie poziomu sportowego, popularyzacja aktywnego wypoczynku. 
ORGANIZATOR 
Dolnośląska Akademia Ringo w Krynicznie
TERMIN I MIEJSCE
Zawody organizowane są w Szkole Podstawowej w Krynicznie 2018 roku.                                                                                                                        22 marca (dziewczęta) i 23 marca (chłopcy) o godz. 10.00
UDZIAŁ i ZGŁOSZENIE
W zawodach mogą uczestniczyć szkoły, które zgłoszą start do dnia 16 marca 2018 r, na adres: dorota.olbryt@gmail.com.
tel: 530 554 411
drużyna reprezentująca szkołę może liczyć 12 uczestników turnieju: 4 żaczków, 4 młodzików i 4 kadetów w kategorii dziewcząt         i chłopców.
KATEGORIE
Kategorie indywidualne:
• żaczki, żacy (do lat 10) 
• młodziczki, młodzicy (do lat 13)
• kadetki, kadeci (do lat 16) 
• dwójki dziewcząt i chłopców do lat 13
• dwójki dziewcząt i chłopców do lat 16

nagrody: medale i dyplomy i puchar dla drużyn, które staną na podium